KIM JESTEM

Nazywam się Marcin Banasiński, jestem terapeutą a chiropraktyka i masaż to dwa nurty, na których opieram swą praktykę zawodową

SEITAI

to autorski, Bezpieczny System Terapeutyczny (chiropraktyka i masaż), został stworzony po to by przywrócić zachwianą równowagę ciała.
Zadaniem terapeuty SeiTai jest wypracowanie symetrii w układzie kostnym, przede wszystkim w kościach miednicy. Istniejąca asymetria zakłóca położenie środka ciężkości, doprowadza do asymetrycznych przeciążeń kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych. Taki długotrwały proces, doprowadza do degeneracji stawów, osłabienia przeciążonych grup mięśniowych, biomechanicznej zmiany fizjologii ruchu naszego ciała. Asymetria jest przyczyną nie tylko bólu w obrębie aparatu ruchu (mięśnie, stawy, kości) ale może być przyczyną wszelkich schorzeń wewnątrz narządowych.

TERMIN NAJBLIŻSZEGO KURSU – luty 2023

Program kursu obejmuje bezpieczne techniki chiropraktyczne ukierunkowane na miednicę, stawy biodrowe, stawy kręgosłupa oraz stawy obwodowe a także techniki pracy na tkankach miękkich (masaż, stretching) mające na celu przygotowanie każdego obszaru do technik manipulacyjnych.

ADRES

ul. Puławska 24/6

02-512 Warszawa

TELEFON

+48 604 546 091